મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Gokuldham Events

 • Thursday, March 01, 2018 Holi Utsav હોળી ઉત્સવ - હોળી દહન @ 7:30 PM
 • Saturday, March 03, 2018 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Saturday, March 03, 2018 Dolotsav ગોકુલધામ હવેલી માં ડોળોત્સવ ની ઉજવણી
  Dol Khel time: 4:30 PM onwards,
  Aarti
  Mahaprasad
  Play with Color

  * NOTE : Everyone is requested to follow all the instructions about coloring and clean up outdoor only.
 • Sunday, March 04, 2018 દ્વિત્ય પાટોત્સવ દ્વિત્ય પાટોત્સવ -ફૂલ મંડળી દર્શન
 • Saturday, March 10, 2018 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Tuesday, March 13, 2018 Paap Mochini Ekadashi ફાગણ વદ અગિયારસ -પાપ મોચીની એકાદશી
 • Saturday, March 17, 2018 Satsang at Gokuldham Haveli From 5;30pm to 7:30pm
 • Friday, March 23, 2018 Yadunathji No Utsav ચૈત્ર સુદ છઠ -યદુનાથજી નો ઉત્સવ
 • Saturday, March 24, 2018 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Sunday, March 25, 2018 Ramvanami Vrat ચૈત્ર સુદ આઠમ રામવનમી વ્રત
 • Tuesday, March 27, 2018 Kamda Ekadashi ચૈત્ર સુદ અગિયારસ - Kamda Ekadashi
 • Friday, March 30, 2018 - Saturday, March 31, 2018 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Kamleshbawa Mahodayashree
 • Saturday, March 31, 2018 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm