મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Gokuldham Events

 • Friday, April 06, 2018 Be jana dil thi male - The Talk Show બે જણા દિલ થી મળે - Talk Show
  Bhagyesh Jaha and Hiten Anandpara
  Krishna Mari Drashti ee and Kavita no Anand

  Dinner: 07:00 PM - 08:00 PM
  Program: 08:00 PM Onwards
 • Thursday, April 12, 2018 Shree Mahaprabhuji Pragatyotsav શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રાગટયોત્સવ
 • Saturday, April 14, 2018 Shree Mahaprabhuji Pragatyotsav Celebration શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રાગટયોત્સવ ની ઉજવણી - ગોકુલધામ
 • Saturday, April 14, 2018 - Sunday, April 15, 2018 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Darshankumar Mahodayashree Vachanamrut
  4/14/2018 @ 6:30 PM
  4/15/2018 @ 4:00 PM
 • Friday, April 20, 2018 Krishna Ek Prem Gatha - @ 8:00 PM કૃષ્ણ એક પ્રેમ ગાથા - આપણા ગોકુલધામ ના જગત ગુરુ હોલ માં.
  શુક્રવાર તારીખ 20 એપ્રિલ 2018. શો નો સમય સાંજે 8 વાગે.
  પ્રીતિ ભોજન નો સમય સાંજે 6 વાગે.
  ટિકિટ વહેલા તે પહેલા નો ધોરણે.
  વિભાગ 1 - 100 / ટિકિટ Sold out
  વિભાગ 2 - 50 / ટિકિટ Sold out
  વિભાગ 3 - 20 / ટિકિટ Sold out

  The greatest showman of all times, the best storyteller in the form of Shree Bhagvad Geetaji, the greatest incarnation of Lord Vishnu is arriving at Gokuldham to tell his story in the form of musical dance concert - "Krishna - Ek Prem Gatha". Let us welcome him wholeheartedly at Jagad Guru Hall at 8 pm, April 20th, 2018. This is purely a donation based event and ticket prices are $100, $50 and $20 to fund Gokuldham charities.

  Tickets for this spectacular event are available on a First come-First serve basis, so please get yours early to avoid any disappointment. As always, delicious dinner will be served at this event! so come hungry. Dinner starts at 6 PM.

  For more information and tickets please visit: http://gokuldham.org/en/krishna-ek-prem-gatha/
 • Saturday, April 21, 2018 Garaba & Dandia Night Garaba & Dandia Night in support of Leukemia & Lymphoma Society.
  Event Time : 6:30 PM to midnight
  Location : Gokuldham Haveli Atlanta
 • Saturday, April 21, 2018 - Sunday, April 22, 2018 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Kamleshbawa Mahodayashree Vachanamrut
  4/21/2018 @ 4:00 PM
  4/22/2018 @ 6:30 PM
 • Sunday, April 22, 2018 Bhanwar - a journey of dreams... @ Gokuldham Jagatguru Hall

  12:00 Noon - 1:00 PM - Meet and greet with light refreshments with Ms. Adity Thakor, Director
  The movie starts at 1:00 PM

 • Saturday, April 28, 2018 - Sunday, April 29, 2018 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Kunjeshkumar Mahodayashree
  starts @ 4 PM Everyday
 • Sunday, April 29, 2018 Shree Narsih Chaudas શ્રી નરસિંહ ચૌદશ