મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Gokuldham Events

 • Sunday, July 08, 2018 - Friday, July 13, 2018 Gopi Geet Gopi Geet By P.P Go. 108 Shree Dwarkeshlalaji Maharajshree (Amreli- Mumbai -Champaran)
 • Saturday, July 14, 2018 Rathyatra રથ યાત્રાની ઉજવણી - ગોકુલધામ
 • Sunday, July 15, 2018 - Saturday, July 21, 2018 Gokuldham Summer Camp 2018 Gokuldham Haveli Presents Summer Camp 2018

 • Sunday, July 22, 2018 Sairam Dave (Soldout) Click more to buy tickets
  Program Starts @ 6:30 PM
  Tickets: Section C $20 Soldout, Section B $35 Soldout, Section A VIP
  Please contact Gokuldham for VIP tickets
  dinner included. Dinner Starts @ 5:30 PM
 • Wednesday, July 25, 2018 - Sunday, July 29, 2018 Shri Krishna Panchamrut Mahotsav શ્રી ક્રિષ્ણ પંચામૃત મહોત્સવ - સરસ્વતી દેવી નો હવન તથા પૂજન અને શિબિર

  Program with Aashray Kumarji Mahoday Shri
   • July 25th, 2018 @ 5:30 PM - Shobha Yatra
   • July 29th, 2018 @ 10:00 AM - 12:00 PM - Saraswati Pujan 
  Krishna Panchamrut Mahotsav
  • July 25th, 2018 - Morali @ 6:30 PM Onwards
  • July 26th, 2018 - Makhan @ 6:30 PM Onwards
  • July 27th, 2018 - Morpichcha @ 6:30 PM Onwards
  • July 28th, 2018 - Gau @ 4:30 PM Onwards
  • July 29th, 2018 - Raas @ 4:30 PM Onwards

 • Saturday, July 28, 2018 - Tuesday, August 28, 2018 Hindola હિંડોળા માં દર્શન