મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Gokuldham Events

 • Saturday, February 03, 2018 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Wednesday, February 07, 2018 Shrinathji no patotsav શ્રીનાથજી નો પાટોત્સવ -પલના દર્શન
 • Saturday, February 10, 2018 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Sunday, February 11, 2018 Vijya Ekadashi મહા વદ અગિયારસ  - વિજ્યા એકાદશી
 • Monday, February 12, 2018 Shri Ashrayraja no paragaty divas શ્રી આશ્રય રાજા નો પ્રગટય દિવસ - બગીચા માં દર્શન
 • Saturday, February 17, 2018 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Saturday, February 17, 2018 Surti Ponk and Undhiyu Ujani 2018 & Youth Group bake sale from 1 PM to 8 PM @ Gokuldham Haveli
 • Friday, February 23, 2018 Holikashtaka Starts ફાગણ સુદ આઠમ - હોળીકાષ્ટક
 • Saturday, February 24, 2018 Satsang at Gokuldham Haveli From 5:30pm to 7:30pm
 • Monday, February 26, 2018 Kunj Manorath કુંજ નો મનોરથ
 • Monday, February 26, 2018 Kunj Ekadashi ફાગણ સુદ અગિયારસ - કુંજ એકાદશી