મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Upcoming Events

 • Thursday, March 08, 2018 Purushottam Adhik Maas પરુુષોત્તમ માસ (અધિક જેઠ )
 • Thursday, March 08, 2018 Manorath - Sona No Bangalow અધિક જેઠ સુદ દશમ - સોનાનો બંગલો
 • Thursday, March 08, 2018 Manorath - Danleela અધિક જેઠ સુદ અગિયારસ - દાનલીલા (ઉત્થાપન માં પવિત્રા ધરાવવા)
 • Friday, March 09, 2018 Manorath - Savanbhdo અધિક જેઠ સુદ બારસ - સાવન ભાદો
 • Friday, March 09, 2018 Manorath - Kunj , Bagicho અધિક જેઠ સુદ તેરશ - કુંજ, બગીચો
 • Friday, March 09, 2018 Manorath - Gulabi Ghata અધિક જેઠ સુદ ચૌદસ - ગુલાબી ઘટા
 • Friday, March 09, 2018 Manorath - Safed Ghata અધિક જેઠ સુદ પૂનમ - સફેદ ઘટા - રાસોત્સવ 
 • Friday, March 09, 2018 Manorath - Sona / Phool No Banglow અધિક જેઠ વદ એકમ - સોના/ફૂલનો બંગલો
 • Friday, March 09, 2018 Manorath - Naav અધિક જેઠ વદ બીજ - નાવ
 • Thursday, March 15, 2018 Manorath - Lehriya અધિક જેઠ વદ ત્રીજ - કાચ નો હિંડોળો 
 • Friday, May 18, 2018 Shrimad Bhagwat Katha by Shree Yogeshbhai Shastriji With the divine blessings of our Shree Thakorji, We will be fortunate to attend Shrimad Bhagwat Katha in the holy month of Purushottam / Adhik maas by Shree Yogeshbhai Shastriji. This will pratham katha in our new haveli in Adheek maas.
 • Thursday, March 15, 2018 Manorath -Saradostav અધિક જેઠ વદ પાંચમ - શરદોત્સવ
 • Thursday, March 15, 2018 Manorath - Bagicho અધિક જેઠ વદ પાંચમ - બગીચો
 • Thursday, March 15, 2018 Manorath -Firozighata અધિક જેઠ વદ છઠ - ફિરોઝી ઘટા
 • Friday, April 13, 2018 Manorath -Bhurighata અધિક જેઠ વદ સાતમ - ભૂરી ઘટા
 • Friday, April 13, 2018 Manorath -Phool No Bangalow અધિક જેઠ વદ આઠમ ફૂલ નો બંગલો
 • Friday, April 13, 2018 Manorath - Rajdarbar અધિક જેઠ વદ નોમ - રાજદરબાર
 • Friday, April 13, 2018 Manorath - Chirharan અધિક જેઠ વદ દશમ - ચીર હરણ
 • Friday, April 13, 2018 Manorath - Vraj Kamal અધિક જેઠ વદ અગિયારસ - વ્રજ કમલ
 • Friday, May 04, 2018 Manorath - Bangalow અધિક જેઠ વદ બારસ - બંગલો
 • Friday, April 13, 2018 Manorath - Deepdan અધિક જેઠ વદ તેરશ - દીપદાન 
 • Friday, April 13, 2018 Manorath - Shyam Ghata અધિક જેઠ વદ અમાસ - શ્યામ ઘટા
 • Monday, April 30, 2018 Shriji No Nav No Manorath શ્રીજી નો નાવ નો મનોરથ
 • Monday, April 30, 2018 Palna Darshan પ.પૂ .ગો. શ્રી શરણકુમાર નો જન્મદિન - પલના માં દર્શન
 • Monday, April 30, 2018 Vachanamrut Vachanamrut By P.P Go. 108 Shree Anandbawashree
 • Monday, April 30, 2018 Shriji No Nav No Manorath Celebration શ્રીજી નો નાવ નો મનોરથની ઉજવણી - ગોકુલધામ
 • Monday, April 30, 2018 Gopi Geet Gopi Geet By P.P Go. 108 Shree Dwarkeshlalaji Maharajshree (Amreli- Mumbai -Champaran)
 • Monday, April 30, 2018 Rathyatra રથ યાત્રાની ઉજવણી - ગોકુલધામ
 • Monday, January 22, 2018 Gokuldham Summer Camp 2018 Gokuldham Haveli Presents Summer Camp 2018
 • Wednesday, April 04, 2018 Shri Krishna Panchamrut Mahotsav શ્રી ક્રિષ્ણ પંચામૃત મહોત્સવ - સરસ્વતી દેવી નો હવન તથા પૂજન અને શિબિરProgram with Aashray Kumarji Mahoday Shri July 25th, 2018 @ 2:30 PM - Shobha Yatra July 26th, 2018 @ 10:00 AM - 12:00 PM - Saraswati Pujan  July 27th, 2018 @ 3:00 PM - 4:00 PM - Shibir Krishna Panchamrut Mahotsav July 25th, 2018 - Morali @ 3:00 PM Onwards July 26th, 2018 - Makhan @ 3:00 PM Onwards July 27th, 2018 - Morpichcha @ 4:00 PM Onwards July 28th, 2018 - Gau @ 3:00 PM Onwards July 29th, 2018 - Raas @ 3:00 PM Onwards
 • Monday, April 30, 2018 Hindola હિંડોળા માં દર્શન 
 • Monday, April 30, 2018 Hariyali Amas હરિયાલી અમાસ 
 • Monday, April 30, 2018 Raksha Bandhan રક્ષા બંધન
 • Monday, April 30, 2018 Janmashtami જન્માષ્ટમી
 • Monday, April 30, 2018 Nand Mahotsav નંદ મહોત્સવ
 • Monday, April 30, 2018 Nand Mahotsav Celebration @ Gokuldham નંદ મહોત્સવ ની ઉજવણી - ગોકુલધામ
 • Monday, April 30, 2018 Radhaastmi રાધાષ્ટમી 
 • Monday, April 30, 2018 Dan Akadashi દાન  એકાદશી 
 • Monday, April 30, 2018 Vaman Dwadashi વામન  દ્વાદશી  
 • Monday, April 30, 2018 Radhaastmi , Dan Akadashi , Vaman Dwadashi Celebration રાધાષ્ટમી,દાન એકાદશી,વામન દ્વાદશી ઉત્સવ ની ઉજવણી - ગોકુલધામ
 • Monday, April 30, 2018 Sanji Darshan સાંજી  દર્શન  - ગોકુલધામ
 • Monday, April 30, 2018 Navaratri - Rasostav નવરાત્રી - રાસોત્સવ   
 • Monday, April 30, 2018 Navaratri - Rasostav @ Gokuldham નવરાત્રી - રાસોત્સવની ઉજવણી ગોકુલધામ
 • Monday, April 30, 2018 Navaratri - Rasostav @ Gokuldham નવરાત્રી - રાસોત્સવની ઉજવણી ગોકુલધામ
 • Monday, April 30, 2018 Gokuldham Patotsav ગોકુલધામ  પાટોત્સવ 
 • Monday, April 30, 2018 Goverdhan Puja & Annakut ગોવર્ધન પૂજા- અન્નકૂટ 
 • Monday, April 30, 2018 Goverdhan Puja & Annakut @ Gokuldham ગોવર્ધન પૂજા- અન્નકૂટ ની ઉજવણી ગોકુલધામ
 • Monday, April 30, 2018 Diwali Dinner @ Gokuldham
 • Monday, April 30, 2018 Tulsi Vivah તુલસી વિવાહ
 • Monday, April 30, 2018 P.P Go. 108 Shree Dwarkeshlalaji's Birthday - Palna Darshan પ.પૂ ગો.શ્રી દ્વારકેશલાલજી મહારાજ નો જન્મદિન - પલના માં દર્શન
 • Monday, April 30, 2018 Tulsi Vivah Celebration at Gokuldham તુલસી વિવાહ ની ઉજવણી ગોકુલધામ
 • Monday, April 30, 2018 Shri Gokulnathji No Utsav શ્રી ગોકુલનાથજી નો ઉત્સવ
 • Monday, April 30, 2018 Shri Gokulnathji Utsav Celebration at Gokuldham શ્રી ગોકુલનાથજી ઉત્સવ ની ઉજવણી ગોકુલધામ
 • Monday, April 30, 2018 Shri Gusaiji Utsav celebration શ્રી ગુંસાઈજી ના ઉત્સવ ની ઉજવણી