મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Gokuldham Events

 • Saturday, December 7, 2019 Shri Gokulnathji Utsav Celebration at Gokuldham શ્રી ગોકુલનાથજી ઉત્સવ ની ઉજવણી ગોકુલધામ
 • Saturday, December 14, 2019 ચાસણી - ગુજરાતી ફિલ્મ Chasni - A Gujarati Movie @ Gokuldham Jagat Guru Hall

  Come enjoy this comedy, romantic family drama. Tickets only $10 - includes Popcorn!!

 • Saturday, December 21, 2019 Shri Gusaiji Utsav શ્રી ગુંસાઈજી ના ઉત્સવ ની ઉજવણી

  Jalebi Utsav @Nij Mandir

  December 20: Tilak Darshan & Aarti @ 11:30 AM


  December 21: Palna ma Darshan @ 5:30 PM (Mahaprasad will be served after Darshan)