મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Gokuldham Events

 • Saturday, September 07, 2019 રાધાષ્ટમી @ Gokuldham
 • Friday, September 13, 2019 Dandia Dhoom 2019 Dandiya Dhoom 2019 with Falguni Pathak
  Time: 7 PM onwards

  Regular Tickets: $30/ Person Tickets at the gate: $35/ Person
  Kids 10 and under: $5/kid
  Foods and Drinks will be available for the purchase for your enjoyment


  Adult / Kid

 • Saturday, September 21, 2019 શ્રી હરિરાયજી મહાપ્રભુજી ઉત્સવ @ Gokuldham
 • Saturday, September 28, 2019 - Monday, October 07, 2019 Navaratri 2019 Nights full of music, dance, colorful dresses, cheerful people in outdoors of Gokuldham with mouth-watering food ...

  GOKULDHAM 
  Navratri Mela, powered by our Grand Sponsor, Vantage Commercial Contractors awaits for you and invites you to the unforgettable experience of Navratri in an outdoor carpeted area. It's gonna be the biggest Navratri event in Buford, GA.

  Ms. Forum (same as last year) with her group of 7 talented artists from Mumbai will be performing for your ultimate experience of Garba and Dandiya.
  Free Entry, Free Parking