મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Upcoming Events

  • Tuesday, August 27, 2019 Shri Gokulnathji Utsav Celebration at Gokuldham શ્રી ગોકુલનાથજી ઉત્સવ ની ઉજવણી ગોકુલધામ
  • Thursday, November 28, 2019 ચાસણી - ગુજરાતી ફિલ્મ Chasni - A Gujarati Movie @ Gokuldham Jagat Guru HallCome enjoy this comedy, romantic family drama. Tickets only $10 - includes Popcorn!!
  • Tuesday, August 27, 2019 Shri Gusaiji Utsav શ્રી ગુંસાઈજી ના ઉત્સવ ની ઉજવણીJalebi Utsav @Nij MandirDecember 20: Tilak Darshan & Aarti @ 11:30 AMDecember 21: Palna ma Darshan @ 5:30 PM (Mahaprasad will be served after Darshan)
  • Friday, November 22, 2019 “Namaste” cultural Program 🙏🏽 "NAMASTE"  🙏🏽 A program initiated by Gokuldham Youth and Gokuldham Vidhyalaya, a charitable event for the benefit of Gokuldham is organized on Saturday, January 04th, 2020 from 07:00 pm onwards. Spectacular dance performances, Fashion Show and lots of other fun activities. So, please get your tickets early to avoid disappointment. Ticket sale is the First-Come-First-Serve basis. Please encourage our youth group and Vidhyalaya kids to help Gokuldham charity. Gokuldham invites everyone and participants of all ages for this event. Ticket prices : $10 and VIP Please use the following link to participate in this event: Registration Performance Registration Deadline: 12/20/2019 Audition Date : 12/21/2019 @ 10:00am A delicious dinner will be served before the event from 06:00 PM to 07:00 PM. 🙏🏽 JAY SHREE KRISHNA 🙏🏽
  • Tuesday, August 27, 2019 Vasant Panchami Utsav વસંતપંચમી
  • Tuesday, August 27, 2019 Shrinathji no patotsav શ્રીનાથજી નો પાટોત્સવ