મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Upcoming Events

  • Tuesday, July 30, 2019 Garba & Dandia with Achal Mehta Achal Mehta @ Gokuldham. $15. $20 RegularYummy Food is available for purchase. Please use the following button to pay and buy tickets using your Paypal or your Creditcard. Please bring your Paypal receipt At the gate for your tickets. Please use the following button to pay and buy tickets at a bulk price in multiple of 10's @ $12. Please bring your Paypal receipt At the gate for your tickets. Bulk Tickets 10 Tickets $120.00 USD 15 Tickets $180.00 USD
  • Tuesday, August 27, 2019 Gokuldham Patotsav ગોકુલધામ પાટોત્સવ @Gokuldham
  • Tuesday, August 27, 2019 Diwali Manorath Darshan GOKULDHAM wishes everyone Happy Diwali and a prosperous new year ahead ... ગોકુલધામ તરફ થી દિવાળી અને નૂતન વર્ષ ની શુભેચ્છા
  • Tuesday, August 27, 2019 Goverdhan Puja & Annakut @ Gokuldham ગોવર્ધન પૂજા- અન્નકૂટ ની ઉજવણી ગોકુલધામ
  • Saturday, October 12, 2019 Diwali Dinner with Osman Mir Ticket: $20, $35, $50, And VIP/ Person November 8, 2019 @ 7 PM Please use the following button to buy tickets using your Paypal or your Creditcard. Bring your PayPal receipt at the front desk for the ticket. Ticket Categories Section A $100.00 USD Section B $50.00 USD Section C $35.00 USD Section D $20.00 USD
  • Tuesday, August 27, 2019 Tulsi Vivah Celebration at Gokuldham Tulsi Vivah utsav celebration 
  • Tuesday, August 27, 2019 Shri Gokulnathji Utsav Celebration at Gokuldham શ્રી ગોકુલનાથજી ઉત્સવ ની ઉજવણી ગોકુલધામ
  • Tuesday, August 27, 2019 Shri Gusaiji Utsav celebration શ્રી ગુંસાઈજી ના ઉત્સવ ની ઉજવણી
  • Tuesday, August 27, 2019 Vasant Panchami Utsav વસંતપંચમી
  • Tuesday, August 27, 2019 Shrinathji no patotsav શ્રીનાથજી નો પાટોત્સવ