મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Upcoming Events

  • Tuesday, March 26, 2019 Katha By Shree Yogeshkumar Shastri
  • Monday, August 19, 2019 નંદ મહોત્સવ ** Speical Darshan Times **Mangla & Shanghar Darshan – Bhitar (No Mangla & Shanghar Darshan) Palana - Rajbhog Darshan - 11:30 am to 1:00 pm Nand Mahotsav Celebration - Matki Fod – 5:30 pm onwards Katha - 7:30 pm onwards* Mahaprasad will be served.
  • Tuesday, July 30, 2019 Dandia Dhoom 2019 Dandiya Dhoom 2019 with Falguni PathakTime: 7 PM onwardsRegular Tickets: $30/ Person Tickets at the gate: $35/ Person Kids 8 and under are free Foods and Drinks will be available for the purchase for your enjoyment
  • Saturday, September 28, 2019 Navaratri 2019 Nights full of music, dance, colorful dresses, cheerful people in outdoors of Gokuldham with mouth-watering food ...GOKULDHAM Navratri Mela, powered by our Grand Sponsor, Vantage Commercial Contractors awaits for you and invites you to the unforgettable experience of Navratri in an outdoor carpeted area. It's gonna be the biggest Navratri event in Buford, GA.Ms. Forum (same as last year) with her group of 7 talented artists from Mumbai will be performing for your ultimate experience of Garba and Dandiya.Free Entry, Free Parking
  • Tuesday, July 30, 2019 Garba & Dandia with Achal Mehta Achal Mehta @ Gokuldham. $20 until Sept 30. $25 RegularYummy Food is available for purchase.