મારૂ ગોકુલધામ-તારુ ગોકુલધામ-આપણું ગોકુલધામ

Krishna Ek Prem Gatha - the musical

કૃષ્ણ એક પ્રેમ ગાથા - આપણા ગોકુલધામ ના જગત ગુરુ હોલ માં.
શુક્રવાર તારીખ 20 એપ્રિલ 2018. શો નો સમય સાંજે 8 વાગે.
પ્રીતિ ભોજન નો સમય સાંજે 6 વાગે.
ટિકિટ વહેલા તે પહેલા નો ધોરણે.
વિભાગ 1 - 100 / ટિકિટ
વિભાગ 2 - 50 / ટિકિટ
વિભાગ 3 - 20 / ટિકિટ

The greatest showman of all times, the best story teller in the form of Shree Bhagvad Geetaji, the greatest incarnation of Lord Vishnu is arriving at Gokuldham to tell his story in the form of musical dance concert - "Krishna - Ek Prem Gatha". Let us welcome him wholeheartedly at Jagad Guru Hall at 8 pm, April 20th, 2018. This is purely a donation based event and ticket prices are $100, $50 and $20 to fund Gokuldham charities.

Tickets for this spectacular event are available on a First come-First serve basis, so please get yours early to avoid any disappointment. As always, delicious dinner will be served at this event! so come hungry. Dinner starts at 6 PM.

Ticket: $20, $50, $100/ Person

Please use the following button to buy tickets using your Paypal or your Creditcard. Bring your PayPal receipt at the front desk for the ticket.

Ticket Categories

Upcoming Events

  • Fri Mar 23, 2018 Yadunathji No Utsav ચૈત્ર સુદ છઠ -યદુનાથજી નો ઉત્સવ
  • Sat Mar 24, 2018 Satsang at Gokuldham Haveli From more
  • Sun Mar 25, 2018 Ramvanami Vrat ચૈત્ર સુદ આઠમ રામવનમી વ્રત
  • Tue Mar 27, 2018 Kamda Ekadashi ચૈત્ર સુદ અગિયારસ - Kamda Ekadashi